Academia COSMOS Akademia

 

ORDUTEGIA: 8etatik 20etara. 

 

Cosmos Akademia

Tolosa hiribidea, 41-behea

20018 Donostia-San Sebastián

Tel. 943470370

Tel. 606343047

Posta: cosmosakademia@bayara.net

 

 

Tel. 943 470 370 - 606 343 047  |  info@cosmosakademia.es
UA-63837428-1